Pagina 1 din 2.
1 2 »

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,25 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,3 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br /> <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,4 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina

Sarma nichelina Resistohm 80-(Nikrothal 80)  D 0,5 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,6 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1, Sarma de kanthal A1, Banda kanthal, Banda de kanthal, Banda nichelina, Banda de nichelina, Banda kanthal D, sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,7 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,8 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1, Sarma de kanthal A1, Banda kanthal,Banda de kanthal, Banda nichelina, Banda de nichelina, Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 0,9 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1, Sarma de kanthal A1,Banda kanthal, Banda de kanthal,Banda nichelina, Banda de nichelina, Banda kanthal D, sarma nichelina, sarma de nichelina

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 1 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 1.2 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 1,5 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 1.6 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 1.8 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 2 mm

Sarma kanthal, Sarma de kanthal, Sarma de kanthal D, Sarma kanthal A1,Sarma de kanthal A1,Banda kanthal,Banda de kanthal,Banda nichelina,Banda de nichelina,Banda kanthal D,sarma nichelina,sarma de nichelina <br />

Sarma nichelina Resistohm 80 (Nikrothal 80) D 2,2 mm
Pagina 1 din 2.
1 2 »